Chủ đề Stem: SẢN XUẤT NƯỚC RỬA BÁT SINH HỌC TỪ BỒ HÒN

Chủ đề Stem: SẢN XUẤT NƯỚC RỬA BÁT SINH HỌC TỪ BỒ HÒN

TÊN CHỦ ĐỀ : SẢN XUẤT NƯỚC RỬA BÁT SINH HỌC TỪ BỒ HÒN

MÔ TẢ CHỦ ĐỀ

Ngày nay, các chất tẩy rửa được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống và các hoạt động sản xuất của con người và trong đó các chất tẩy rửa tổng hợp chiếm một vị trí quan trọng. Một trong những ứng dụng nổi bật đó là nước rửa bát tổng hợp với nhiều ưu điểm như: hiệu quả tẩy rửa dầu mỡ cao, dùng được với nước cứng, tận dụng được các sản phẩm phụ của các ngành công nghiệp khác… Bên cạnh đó, chúng vẫn có những hạn chế là dễ gây ô nhiễm môi trường và có thể xâm nhập và tích tụ trong cơ thể người… Để khắc phục những hạn chế đó, dự án dạy học với chủ đề “Sản xuất nước rửa bát từ bồ hòn” sẽ tạo ra sản phẩm là chất tẩy rửa thân thiện với môi trường, an toàn với con người và phù hợp với nhiều đối tượng, giá cả hợp lí…

Để thực hiện dự án, học sinh cần nắm bắt và vận dụng các kiến thức liên quan:

Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (III – Hô hấp và lên men).

Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật.

Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật.

MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành chủ đề, học sinh có khả năng:

a) Kiến thức

– Nắm được đặc điểm của hô hấp và lên men.

– Nắm được sự sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục.

– Hiểu được sự ảnh hưởng của các yếu tố vật lí và hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật.

b) Kĩ năng

– Vận dụng kiến thức về sinh trưởng vi sinh vật trong đời sống.

– Thiết kế và vận dụng thực hiện được các bước của qui trình sản xuất nước rửa bát sinh học từ giấm và bồ hòn.

– Thuyết trình, phản biện.

– Hợp tác, chia sẻ trong hoạt động nhóm.

c) Phát triển phẩm chất

– Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, giúp đỡ nhau.

– Có ý thức bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường.

d) Định hướng phát triển năng lực

– Năng lực xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch học tập, nghiên cứu, thực nghiệm.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm để thống nhất bản thiết kế quy trình và phân công từng nhiệm vụ cụ thể.

– Năng lực thuyết trình, năng lực bảo vệ ý kiến của bản thân.

– Năng lực giải quyết vấn đề, cụ thể sản xuất được nước rửa bát sinh học từ giấm và bồ hòn.

THIẾT BỊ

Tổ chức dạy học chủ đề, giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng một số nguyên liệu và thiết bị sau:

– Đường kính 1,5 kg (có thể là đường trắng, đường đỏ hoặc có thể thay bằng mật mía, rỉ đường …tùy theo điều kiện).

– Nồi.

– Dụng cụ đo pH, đo nhiệt độ, giấm ăn.

– Dụng cụ chứa dung dịch (xô, chậu…).

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Xác định các tiêu chí của nước rửa bát sinh học

Mục đích

– Học sinh trình bày được khái niệm về chất hoạt động bề mặt.

– Nêu được những ưu, nhược điểm của chất tẩy rửa sinh học.

– Tiếp nhận nhiệm vụ xây dựng qui trình sản xuất nước rửa bát sinh học và hiểu rõ tiêu chí đánh giá sản phẩm.

Nội dung

Giáo viên nêu một vài ứng dụng của chất tẩy rửa tổng hợp trong cuộc sống trong đó có công dụng làm nước rửa bát. Sau đó, giáo viên lấy một nhãn hàng (đã bóc bỏ thương hiệu) và yêu cầu học sinh liệt kê các thành phần của nước rửa bát. Với mỗi thành phần, giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng thông tin trong sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, trên internet… để hoàn thành phiếu học tập từ đó rút ra ưu và nhược điểm của nước rửa bát tổng hợp.

Giáo viên phân tích và thống nhất với học sinh các tiêu chí đánh giá nước rửa bát sinh học (có tham khảo tiêu chuẩn Việt nam 6971 – 2001).

Giáo viên hướng dẫn học sinh về tiến trình dự án và yêu cầu học sinh ghi nhận vào nhật ký học tập.

– Bước 1: Nhận nhiệm vụ.

– Bước 2: Tìm hiểu kiến thức liên quan.

– Bước 3: Lập qui trình sản xuất nước rửa bát sinh học.

– Bước 4: Làm sản phẩm.

– Bước 5: Báo cáo và đánh giá sản phẩm.

Giáo viên giao nhiệm vụ cho các nhóm tìm hiểu kiến thức và kĩ năng liên quan trước khi xây dựng quy trình sản xuất nước rửa bát sinh học.

Dự kiến sản phẩm của học sinh

Kết thúc hoạt động, học sinh đạt được các sản phẩm:

– Bảng ghi chép xác định nhiệm vụ của dự án, của từng thành viên.

– Kế hoạch thực hiện dự án với các mốc thời gian và tiêu chí đánh giá sản phẩm của dự án.

Cách thức tổ chức hoạt động

Bước 1: Đặt vấn đề.

– Tổ chức nhóm học tập: Giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm dự án từ 5 -6 học sinh. Mỗi nhóm bầu nhóm trưởng, thư kí và các thành viên còn lại.

– Đặt vấn đề: Chất tẩy rửa tổng hợp có nhiều ứng dụng trong cuộc sống và sản xuất trong đó nước rửa bát là một ví dụ cụ thể. Vậy nước rửa bát tổng hợp có những thành phần chính là gì? Có những ưu và nhược điểm là gì?

Bước 2: Nghiên cứu kiến thức mới.

Giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành phiếu học tập số 2 từ đó rút ra những ưu và nhược điểm của nước rửa bát tổng hợp.

Giáo viên yêu cầu học sinh đề xuất những ưu điểm của nước rửa chén sinh học. Sau đó chuẩn hóa kiến thức và “đặt hàng” học sinh sản xuất nước rửa bát sinh học từ bồ hòn.

Bước 3: Xác lập tiêu chí đánh giá sản phẩm.

Giáo viên gợi ý sản phẩm nước rửa chén sinh học khắc phục được một số nhược điểm của nước rửa bát tổng hợp từ đó có thể xây dựng thành một số tiêu chí đánh giá sản phẩm.

Mặt khác, giáo viên cho học sinh tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam 6971 – 2001 để làm căn cứ.

Sau thảo luận, giáo viên và học sinh thống nhất một số tiêu chí (phù hợp với điều kiện thực tế) để đánh giá sản phẩm.

Phiếu đánh giá số 1: Đánh giá sản phẩm nước rửa bát sinh học từ bồ hòn

STT Tiêu chí Điểm
1 Trạng thái: lỏng hoặc sánh, không kết tủa 20
2 Mùi: không mùi hoặc có mùi dễ chịu 20
3 pH của dung dịch sản phẩm (6-8) 30
4 Chi phí cho nguyên liệu, thiết bị hợp lý 30
5
6
7

 

Bước 4: Giáo viên thống nhất kế hoạch triển khai tiếp theo

Hoạt động Nhiệm vụ Thời gian
1 Giao nhiện vụ dự án Tiết 1
2 Nghiên cứu kiến thức nền 1 tuần (học sinh tự học)
3 Báo cáo phương án thiết kế quy trình sản xuất nước rửa bát sinh học Tiết 2
4 Chế tạo và thử nghiệm sản phẩm 2 tuần (hs tự làm ở nhà)
5 Chào hàng sản phẩm Tiết 3

 

Giáo viên nhấn mạnh các nhóm có 1 tuần để nghiên cứu kiến thức liên quan (hô hấp và lên men, sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục, các yếu tố ảnh hưởng sinh trưởng của vi sinh vật, chất tẩy rửa tổng hợp).

Các nhóm triển khai xây dựng bản thiết kế sản phẩm để báo cáo trong tuần tiếp theo.

 

Phiếu đánh giá số 2: Thiết kế quy trình sản xuất nước rửa bát sinh học từ bồ hòn

Tiêu chí Điểm
1. Bản thiết kế khoa học

(chính xác về cơ sở hóa học và sinh học)

30
2. Nêu rõ vai trò của các thành phần, tác dụng của các điều kiện tiến hành (nhiệt độ, độ pH…) 30
3. Trình bày rõ ràng, thể hiện rõ vai trò của mỗi thành viên trong nhóm 20

 

Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức cơ sở xây dựng quy trình sản xuất nước rửa bát sinh học từ bồ hòn

(Học sinh tự nghiên cứu và thiết kế quy trình sản xuất nước rửa bát sinh học trong 1 tuần)

 

Mục đích

Học sinh tự học được các kiến thức nền liên quan thông qua việc nghiên cứu tài liệu về hô hấp và lên men, sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục, các yếu tố ảnh hưởng sinh trưởng của vi sinh vật).

Nội dung

Học sinh tự tìm hiểu các kiến thức liên quan từ sách giáo khoa, internet… từ đó có kiến thức để xây dựng quy rình sản xuất nước rửa bát sinh học.

Giáo viên hỗ trợ tài liệu, giải đáp thắc mắc khi cần thiết.

Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh

Kết thúc hoạt động, học sinh cần đạt được các sản phẩm sau:

– Bản ghi chép những kiến thức về hô hấp và lên men, sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục, các yếu tố ảnh hưởng sinh trưởng của vi sinh vật.

– Bản vẽ quy trình sản xuất nước rửa bát sinh học.

– Danh mục các vật liệu đi kèm (được rình bày trên giấy A0).

Cách thức tổ chức hoạt động

Học sinh theo nhóm đọc và nghiên cứu các phần:

– Sinh học 10 – Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Mục III. Hô hấp và lên men.

– Sinh học 10 – Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Mục II.2. Phân giải polysacarit và ứng dụng.

– Sinh học 10 – Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

Mục II.1. Sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục.

– Sinh học 10 – Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng sinh trưởng của vi sinh vật.

– Hóa học 12 – Bài

Và hoàn thành câu hỏi trong hồ sơ học tập của nhóm.

Học sinh làm việc nhóm

– Chia sẻ các kiến thức đã tìm hiểu với các thành viên trong nhóm

– Ghi tóm tắt lại các kiến thức cơ bản đã tìm hiểu vào vở cá nhân.

– Giáo viên hỗ trợ học sinh những thắc mắc (nếu có)

Học sinh tự hoàn thiện báo cáo về quy trình sản xuất nước rửa bát sinh học trên giấy A0 hoặc powerpoint.

 

Hoạt động 3: Trình bày và bảo vệ quy trình sản xuất nước rửa bát sinh học

(Tiết 2 – 45 phút)

 

Mục đích

Học sinh trình bày được kiến thức liên quan về hô hấp, lên men; Sinh rưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục; các yếu tố ảnh hưởng sinh trưởng của vi sinh vật.

Học sinh thực hành được kỹ năng thiết kế và thuyết trình, phản biện.

Nội dung

Giáo viên các nhóm lần lượt trình bày quy trình sản xuất nước rửa bát sinh học, giải thích cơ sở sinh học, hóa học của quy trình.

Giáo viên tổ chức học sinh thảo luận, nêu câu hỏi và bảo vệ ý kiến thiết kế; tiếp thu và điều chỉnh bản thiết kế (nếu có).

Giáo viên chuẩn hóa các kiến thức liên quan cho học sinh (nếu cần).

Dự kiến sản phẩm của học sinh

Kết thúc hoạt động, học sinh cần đạt được các sản phẩm sau:

– Hồ sơ quy trình sản xuất nước rửa bát sinh học đã hoàn thiện theo góp ý.

– Bài ghi kiến thức liên quan đã được chuẩn hóa.

Cách thức tổ chức hoạt động

– Bước 1: Giáo viên cho từng nhóm báo cáo phương án thiết kế trong 5 phút.

– Bước 2: các nhóm khác nhận xét, nêu câu hỏi.

– Bước 3: Giáo viên nhận xét, đánh giá bài báo cáo theo phiếu đánh giá số 2.

– Bước 4: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh triển khai sản xuất theo quy trình đã xây dựng (ghi lại những điều chỉnh và chú thích rõ ràng..).

 

Hoạt động 4: Sản xuất và thử nghiệm nước rửa bát sinh học

(Học sinh tự làm ở nhà trong 2 tuần)

Mục đích

Học sinh sản xuất được nước rửa bát sinh học theo quy trình.

Học sinh học được phương pháp nghiên cứu thực nghiệm thông qua xác định các điều kiện đảm bảo cho quy trình sản xuất với chi phí hợp lí.

Nội dung

Học sinh làm việc theo nhóm trong thời gian 2 tuần.

Dự kiến sản phẩm

Kết thúc hoạt động, học sinh cần đạt được các sản phẩm sau: sản xuất được nước rửa bát sinh học đáp ứng được các tiêu chí đề ra

Cách thức tổ chức hoạt động

Bước 1: Học sinh tìm kiếm, chuẩn bị các vật liệu liên quan.

Bước 2: Học sinh sản xuất nước rửa bát theo quy trình.

Bước 3: Học sinh thử nghiệm hiệu quả so sánh với các tiêu chí đánh giá sản phẩm.

Bước 4: Học sinh điều chỉnh lại điều kiện thực hành thí nghiệm (nếu có).

Bước 5: Học sinh hoàn thiện bảng ghi danh mục các vật liệu, tính giá thành sản phẩm.

Bước 6: Học sinh hoàn thiện, báo cáo sản phẩm.

 

Hoạt động 5: Trình bày sản phẩm nước rửa bát sinh học và thảo luận

(Tiết 3 – 45 phút)

 

Mục đích

Học sinh giới thiệu và sử dụng sản phẩm nước rửa bát sinh học để chứng minh sự phù hợp với các tiêu chí đã đưa ra và phù hợp với điều kiện thực tế.

Học sinh thực hành các kỹ năng thuyết trình, phản biện.

Nội dung

Các nhóm trình diễn các sản phẩm đã làm.

Dự kiến sản phẩm của học sinh

Kết thúc hoạt động, học sinh cần đạt được sản phẩm nước rửa bát sinh học theo tiêu chí ở phiếu đánh giá số 1.

Cách thức tổ chức

Bước 1; Giáo viên yêu cầu học sinh các nhóm trình diễn sản phẩm, kèm minh họa giá thành.

Bước 2: Giáo viên cùng các nhóm học sinh khác đánh giá hiệu quả sản phẩm.

Bước 3: Giáo viên gợi mở phạm vi ứng dụng và đối tượng thực hiện.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *