Chủ đề Stem: TẠO HIỆU ỨNG CHỮ CHẠY KHI THIẾT KẾ BIỂN QUẢNG CÁO

Chủ đề Stem: TẠO HIỆU ỨNG CHỮ CHẠY KHI THIẾT KẾ BIỂN QUẢNG CÁO

TÊN CHỦ ĐỀ: TẠO HIỆU ỨNG CHỮ CHẠY KHI THIẾT KẾ BIỂN QUẢNG CÁO

(Số tiết: 03 tiết – Lớp 10)

MÔ TẢ CHỦ ĐỀ:

Trong cuộc sống hiện đại thiết kế biển quảng cáo  là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp, mang thương hiệu tiếp cận với nhiều khách hàng trên diện rộng và đa dạng hơn .

Với tiêu chí như vậy HS sẽ tiến hành  thực hiện dự án Tạo hiệu ứng chữ chạy khi thiết kế biển quảng cáo.

Để thực hiện đề tài HS cần học tập chiếm lĩnh kiến thức mới trong các bài học:

– Bài 4: Bài toán và thuật toán (Tin học lớp 10);

– Bài 5: Ngôn ngữ lập trình (Tin học 10);

– Bài 6: Giải bài toán trên máy tính (Tin học 10).

Đồng thời, HS phải vận dụng các kiến thức liên quan như:

– Kiến thức về thao tác và xử lí xâu, kĩ năng tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn hình; kĩ năng viết và sử dụng chương trình con (Tin học 11);

MỤC TIÊU:

Sau khi thực hiện xong chủ đề, học sinh có khả năng:

Kiến thức, kĩ năng:

– Nêu được khái niệm bài toán và thuật toán.

– Biểu diễn được thuật toán bằng sơ đồ khối hoặc phương pháp liệt kê.

– Nêu được khái niệm ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao

– Trình bày được các bước cơ bản khi tiến hành giải bài toán trên máy tính

– Xây dựng thuật toán, chương trình giải quyết bài toán :Tạo hiệu ứng chữ chạy khi thiết kế biển quảng cáo.

b. Phát triển phẩm chất:

– Có thái độ tích cực, hợp tác trong làm việc nhóm.

– Yêu thích, say mê nghiên cứu khoa học.

Định hướng phát triển năng lực:

– Năng lực thực nghiệm, nghiên cứu kiến thức về thực hiện giải bài toán trên máy tính.

– Năng lực giải quyết vấn .

– Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm để thống nhất bản thiết kế và phân công thực hiện từng phần nhiệm vụ cụ thể.

4. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

– Máy tính, máy chiếu,…

5. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

Hoạt động 1: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU THIẾT KẾ TẠO HIỆU ỨNG CHỮ CHẠY KHI THIẾT KẾ BIỂN QUẢNG CÁO
(30 phút)

Mục đích:

HS thấy được lợi ích khi sử dụng biển quảng cáo của các cửa hàng kinh doanh, du lịch, kinh tế…trong thực tế.

Nội dung:

– GV tổ chức trò chơi “bịt mắt bắt dê” giúp HS nhận ra nhu cầu cần được hỗ trợ của người khiếm thị, từ đó GV đặt hàng dự án “gậy thông minh hỗ trợ người khiếm thị”.

– Tổ chức HS thực hành lắp mạch điện qua các linh kiện cơ bản.

– Từ thực hành trên, GV giao nhiệm vụ cho các nhóm HS thực hiện dự án “thiết kế gậy thông minh hỗ trợ người khiếm thị”.

– GV Thống nhất với HS về kế hoạch triển khai dự án và tiêu chí đánh giá sản phẩm của dự án.

Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Kết thúc hoạt động, HS cần đạt được các sản phẩm sau:

– Bản ghi chép tiêu chí sản phẩm dự án.

– Bảng mô tả nhiệm vụ của dự án và nhiệm vụ các thành viên; thời gian thực hiện dự án.

Cách thức tổ chức hoạt động:

Bước 1: Đặt  vấn đề, chuyển giao nhiệm vụ.

Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát biển quảng cáo sau:

-GV: Đưa ra một số câu hỏi:

+ Tên biển quảng cáo

+ Dạng biển quảng cáo

+ Hiệu ứng của biển quảng cáo

Bước 2: HS tiến hành thảo luận

– GV yêu cầu HS thảo luận nhóm( cặp đôi) để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

HS thảo luận và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Thống nhất việc thực hiện dự án  “ Tạo hiệu ứng chữ chạy cho biển quảng cáo” và đặt ra tiêu chí của sản phẩm.

Sản phẩm gậy cần đạt được các tiêu chí đánh giá cụ thể như sau:

Yêu cầu đối với sản phẩm

Yêu cầu
Tạo chữ chạy trên biển quảng cáo
Thay đổi kích thước cỡ chữ
Thay đổi màu sắc (mở rộng)
Tổng điểm

Bước 4. GV thống nhất kế hoạch triển khai

Hoạt động chính Thời lượng
Hoạt động 1: Đặt vấn đề, giao nhiệm vụ dự án. 30 phút
Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và chuẩn bị bản thiết kế sản phẩm để báo cáo. 2 tuần (HS tự học ở nhà theo nhóm, có hai tiết trên lớp để tổng kết và chữa bài tập).
Hoạt động 3: Báo cáo phương án thiết kế. 1 tiết
Hoạt động 4: Chế tạo, thử nghiệm sản phẩm 1 tuần (HS tự làm ở nhà theo nhóm).
Hoạt động 5: Triển lãm, giới thiệu sản phẩm. 1 tiết

Trong đó, GV nêu rõ nhiệm vụ ở nhà của hoạt động 2:

– Nghiên cứu kiến thức liên quan: Bài toán, thuật toán, giải toán trên máy tính.

– Xây dựng thuật toán, và lập trình

– Các tiêu chí đánh giá bài trình bày theo Phiếu đánh giá số 2.

Phiếu đánh giá số 2: Đánh giá bài báo cáo và bản thiết kế sản phẩm

Tiêu chí Điểm tối đa Điểm đạt được
Thuật toán trình bày dễ nhìn,  dễ hiểu 2
Thời gian chạy chương trình nhanh 4
Tốn ít bộ nhớ 4
Tổng điểm 10  

Hoạt động 2: NGHIÊN CỨU VỀ BÀI TOÁN, THUẬT TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THIẾT KẾ Tạo hiệu ứng chữ chạy khi thiết kế biển quảng cáo
(HS làm việc 2 tiết ở lớp và ở nhà – 2 tuần)

Mục đích:

Để thực hiện được bản vẽ kết nối thiết thị và thiết kế sản phẩm hoàn chỉnh, HS phải nghiên cứu, tìm hiểu các kiến thức về bài toán, thuật toán; ngôn ngữ lập trình; giải toán trên máy tính trong các bài học Tin học 10: Bài 4 (Bài toán và thuật toán), Bài 5 (Ngôn ngữ lập trình), Bài 6 (Giải toán trên máy tính). Đồng thời, HS cần vận dụng được kiến thức đã học từ môn vật lí và công nghệ… để đưa ra bản vẽ sơ đồ nguyên lí và bản thiết kế sản phẩm phù hợp với nguyên lí và khả thi khi chế tạo.

Nội dung:

Học sinh tự học và làm việc nhóm thảo luận thống nhất các kiến thức có trong các bài học 4–5–6 SGK Tin học 10 và kiến thức liên quan, vận dụng làm bài tập và chữa bài tại lớp để làm sâu sắc kiến thức về bài toán, làm thí nghiệm, vẽ bản thiết kế sản phẩm gậy thông minh hỗ trợ người khiếm thị.

GV đôn đốc, hỗ trợ tài liệu, giải đáp thắc mắc cho các nhóm khi cần thiết.

Các bài học có nội dung chính như sau:

Bài 4. Bài toán và thuật toán

Khái niệm bài toán

– Bài toán là những việc mà con người muốn máy tính thực hiện.

– Khi giải một bài toán trên máy tính cần quan tâm đến 2 yếu tố: Input và Output.

Khái niệm thuật toán:

– Thuật toán để giải 1 bài toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác ấy, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần tìm.

Ví dụ: Tìm giá trị lớn nhất của một dãy số nguyên. (sgk trang 33, 34)

– Có 2 cách diễn tả thuật toán: Cách liệt kê và sơ đồ khối.

– Trong sđk, người ta dung 1 số khối, đường có mũi tên với:

+ ¯: thể hiện thao tác so sánh.

+        : Thể hiện các phép tính toán.

+        : Thể hiện thao tác nhập, xuất dữ liệu.

+ à : Quy định trình tự thực hiện các thao tác.

– Tính chất:

+ Tính dừng.

+ Tính chính xác.

+ Tính đúng đắn.

Đưa ra một số ví dụ về thuật toán:

Ví dụ 1: Bài toán sắp xếp.

Thuật toán sắp xếp bằng tráo đổi (Exchange Sort)

* Xác định bài toán:

– Input: Dãy A gồm N số nguyên a1, a2,..aN.

– Output: Dãy a được sắp xếp lại thành dãy không giảm.

* Ý tưởng:

* Thuật toán:

Cách liệt kê:

– B1. Nhập N, các số hạng a1, a2,..,aN

– B2. MßN;

– B3. Nếu M<2 thì đưa ra dãy a đã được sắp xếp rồi kết thúc.

– B4. MßM–1, iß0;

– B5. ißi+1;

– B6. Nếu i>M thì quay lại bước 3;

– B7. nếu ai >ai+1 thì tráo đổi a và ai+1 cho nhau;

– B8. Quay lại bước 5

Sơ đồ khối

Ví dụ 2: Bài toán tìm kiếm

* Xác định bài toán

– Input: A gồm N số nguyên khác nhau a1, a2,..aN và số nguyên k.

– Output: Chỉ số I, mà ai = k hoặc không có số hạng nào của dãy A có giá trị bằng A.

* Ý tưởng:

* Thuật toán:

Cách liệt kê:

– B1. Nhập N, các số hạng a1, a2,..,aN và khoá k;

– B2. i ß 1;

– B3. Nếu ai = k thì thông báo chỉ số I, rồi kết thúc;

– B4. ißi+1;

– B5. Nếu i>N thì thông báo dãy A không có số hạng nào có giá trị bằng k, rồi kết thúc;

– B6. Quay lại bước 3.

– B7. ißi+1 rồi quay lại bước 5.

Sơ đồ khối.

Ví dụ 3: Tìm và đưa ra nghiệm của phương trình ax+b=0

* Xác định bài toán

– Input: a, b.

– Output: Kết luận về nghiệm của pt ax+b=0.

* Ý tưởng:

* Thuật toán:

Cách liệt kê:

– B1. Nhập giá trị a, b.

– B2. Nếu a=0, b<>0 thì thông báo ptvn, rồi kết thúc.

– B3. Nếu a=0 và b=0 thì thông báo pt có nghiệm đúng với mọi giá trị rồi kết thúc;

– B4. Nếu a<>0 thì x=–b/2a thông báo pt có nghiệm duy nhất là x rồi kết thúc;

Sơ đồ khối.

Có thể đưa thêm một số các ví dụ khác: Tìm và đưa ra nghiệm của phương trình bậc 2, tìm max, tìm min…

Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ máy:

– Là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu được và thực hiện.

– Các loại ngôn ngữ máy khác muốn máy hiểu được và thực hiện phải được dịch ra ngôn ngữ máy thông qua chương trình dịch.

+ Ưu điểm: Khai thác triệt để các đặc điểm phần cứng của máy.

+ Hạn chế: Không thuận lợi cho con người trong việc viết hoặc hiểu chương trình.

Hợp ngữ:

– Sử dụng một số từ để thực hiện lệnh trên thanh ghi.

Vd: Add Ax, Bx.(Add: phép cộng, Ax, Bx: các thanh ghi).

– Hợp ngữ muốn máy hiểu được cần phải chuyển đổi nó sang ngôn ngữ máy.

Ngôn ngữ bậc cao:

– Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào loại máy.

Vd: Cobol, Basic, Pascal,…

– Muốn máy hiểu được ngôn ngữ này cần phải chuyển nó sang ngôn ngữ máy.

Chương trình dịch:

– Là chương trình dịch từ các ngôn ngữ khác nhau ra ngôn ngữ máy.

Bài 6. Giải toán trên máy tính

Xác định bài toán: Xác định phần Input và Output của bài toán. Từ đó xác định ngôn ngữ lập trình và cấu trúc dữ liệu một cách thích hợp.

Lựa chọn và xây dựng thuật toán:

Lựa chọn thuật toán:

Mỗi thuật toán chỉ giải 1 bài toán, song một bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải. Vậy ta phải chọn thuật toán tối ưu nhất trong những thuật toán đưa ra.Thuật toán tối ưu là thuật toán có các tiêu chí sau:

– Dễ hiểu.

– Trình bày dễ nhìn.

– Thời gian chạy nhanh.

– Tốn ít bộ nhớ.

Biểu diễn thuật toán: Là việc diễn tả thuật toán ở trên

Vd: Tìm Ước số chung lớn nhất (m,n).

Viết chương trình:

– Là việc lựa chọn cơ sở dữ liệu  và ngôn ngữ lập trình để diễn đạt thuật toán trên máy.

– Khi viết chương trình cần chọn ngôn ngữ thích hợp, viết chương trình trong ngôn ngữ nào thì phải tuân theo qui định ngữ pháp của ngôn ngữ đó.

Hiệu chỉnh:

Sau khi viết xong chương trình cần phải thử chương trình bằng một số Input đặc trưng. Trong quá trình thử này nếu phát hiện ra sai sót thì phải sửa lại chương trình. Quá trình này gọi là hiệu chỉnh.

Viết tài liệu:

Viết mô tả chi tiết bài toán, thuật toán, chương trình và hướng dẫn sử dụng,..

Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Kết thúc hoạt động, HS cần đạt được các sản phẩm sau:

– Bài ghi của cá nhân về các kiến thức liên quan.

– Bản vẽ kết nối thiết bị và bản thiết kế sản phẩm gậy thông minh (trình bày trên giấy A0 hoặc bài trình chiếu powerpoint).

– Bài thuyết trình về bản vẽ kết nối thiết bị và bản thiết kế sản phẩm.

Cách thức tổ chức hoạt động:

– Các thành viên trong nhóm đọc bài 4, 5, 6 trong sách giáo khoa Tin học 10.

– Tìm hiểu về lập trình Kidcode và những câu lệnh cơ bản (Tài liệu do GV chuẩn bị sẵn trong hồ sơ học tập).

– HS làm việc nhóm:

Báo cáo việc học kiến thức và trình bày việc giải bài tập tại lớp trong 2 tiết.

Chia sẻ với các thành viên khác trong nhóm về kiến thức đã tìm hiểu được. Ghi tóm tắt lại các kiến thức vào vở cá nhân.

Tiến hành thí nghiệm xác định phương án kết nối các thiết bị để đạt các tiêu chí của sản phẩm. Có thể tiến hành lại thí nghiệm như ở hoạt động 1 với các nguyên liệu được giao để hiểu rõ vấn đề từ đó đề xuất giải pháp cho ra bản vẽ.

Vẽ hình mô tả kết nối giữa các thiết bị của gậy, thiết kế sản phẩm, kiểu dáng cây gậy. Trình bày bản thiết kế trên giấy A0 hoặc bài trình chiếu Powerpoint.

Chuẩn bị bài trình bày 2 bản thiết kế, giải thích thuật toán điều khiển hoạt động của gậy.

– GV đôn đốc các nhóm thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ nếu cần.

Hoạt động 3: TRÌNH BÀY VÀ BẢO VỆ PHƯƠNG ÁN Tạo hiệu ứng chữ chạy khi thiết kế biển quảng cáo

(1 tiết – 45 phút)

Mục đích:

– Rèn luyện các thao tác xử lí xâu, kĩ năng tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn hình;

– Nâng cao kĩ năng viết và sử dụng chương trình con.

B. Nội dung:

– GV tổ chức cho HS từng nhóm trình bày phương án thiết Tạo hiệu ứng chữ chạy khi thiết kế biển quảng cáo đồng thời chỉ rõ phần kiến thức đã học được và áp dụng.

– GV tổ chức hoạt động thảo luận cho từng thiết kế: Các nhóm khác ghi chép vào bảng đánh giá được GV phát trước và GV nêu câu hỏi làm rõ, phản biện và góp ý cho bản thiết kế; nhóm trình bày trả lời câu hỏi, lập luận, bảo vệ quan điểm hoặc ghi nhận ý kiến góp ý phù hợp để hoàn thiện bản thiết kế.

– GV chuẩn hoá các kiến thức liên quan cho HS; yêu cầu HS ghi lại các kiến thức vào vở và chỉnh sửa phương án thiết kế (nếu có).

Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Kết thúc hoạt động, HS cần đạt được sản phẩm là bản thiết kế hoàn chỉnh cho việc thiết kế Tạo hiệu ứng chữ chạy khi thiết kế biển quảng cáo.

Cách thức tổ chức hoạt động:

Bước 1: Lần lượt từng nhóm trình bày phương án thiết kế trong 5 phút. Các nhóm còn lại chú ý nghe.

Bước 2: GV tổ chức cho các nhóm còn lại nêu câu hỏi, nhận xét về phương án thiết kế của nhóm bạn; nhóm trình bày trả lời, bảo vệ, thu nhận góp ý, đưa ra sửa chữa
phù hợp.

Bước 3: GV nhận xét, tổng kết và chuẩn hoá các kiến thức liên quan, chốt lại các vấn đề cần chú ý, chỉnh sửa của các nhóm.

Bước 4: GV giao nhiệm vụ cho các nhóm về nhà lập trình chương trình trên máy tính.

Hoạt động 4:  LẬP TRÌNH VÀ THỬ NGHIỆM Tạo hiệu ứng chữ chạy khi thiết kế biển quảng cáo
(HS làm việc ở nhà hoặc trên phòng tin học – 1 tuần )

Mục đích:

Các nhóm HS thực hành lập trình thiết kế tạo hiệu ứng chữ chạy khi thiết kế biển quảng cáo.

Nội dung:

Học sinh làm việc theo nhóm để thiết kế từng phần trong chương trình, trao đổi với giáo viên khi gặp khó khăn.

Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Kết thúc hoạt động, HS cần đạt được sản phẩm là thiết kế tạo hiệu ứng chữ chạy khi thiết kế biển quảng cáo .

Cách thức tổ chức hoạt động:

Bước 1. HS tìm kiếm, gợi nhớ lại kiến thức về kiểu dữ liệu xâu và xây dựng chương trình con;

Bước 2. HS thiết kế các chương trình con trong chương trình ;

Chương trình con thực hiện công việc Cắt Dán

procedure CatDan (s1:  str79; var s2: str79);

begin

s2:= copy(s1,2,length (s1)-1+s1[1];

end;

Chương trình con thực hiện công việc Căn Giữa

procedure CanGiua (var s: str79);

var i,n: integer;
begin

n:= length(s);

n:= (80-n) div 2;

for i:= 1 to n do s:= ‘ ‘+s;

end;

Chương trình chính

begin

clrscr;

write (Nhap xau s1 : ‘) readln(s1);

CanGiua (s1);

clrscr;

stop:= false;

while not (stop) do
begin

gotoxy (1,12) ; (* Chuyen con tro den dau dong 12*)

write (s1);

delay (500) ; (*Dung 500 miligiay*)

CatDan (s1, s2);

s1:=s2;

stop:=keypressed; (*nhan mot phim bat ki de ket thuc*)

end;

readln

end.

 

Bước 3. HS thử nghiệm phần mềm tự xây dựng theo ý tưởng thuật toán mà nhóm đã thống nhất, so sánh với các tiêu chí đánh giá sản phẩm . HS điều chỉnh lại thiết kế và thuật toán ghi lại nội dung điều chỉnh và giải thích lí do (nếu cần phải điều chỉnh);

Bước 4. HS dịch và chạy thử chương trình vừa thiết kế;

Giới thiệu sản phẩm

Bước 5. HS hoàn thiện sản phẩm; chuẩn bị bài giới thiệu sản phẩm.

GV đôn đốc, hỗ trợ các nhóm trong quá trình hoàn thiện các sản phẩm.

 

 

Hoạt động 5: TRÌNH BÀY SẢN PHẨM VÀ THẢO LUẬN
(1 tiết – 45 phút)

Mục đích:

HS biết giới thiệu về thiết kế tạo hiệu ứng chữ chạy khi thiết kế biển quảng cáo đáp ứng được các tiêu chí đánh giá sản phẩm đã đặt ra; biết thuyết trình, giới thiệu được chương trình, đưa ra ý kiến nhận xét, phản biện, giải thích được bằng các kiến thức liên quan; Có ý thức về cải tiến, phát triển sản phẩm.

Nội dung:

– Các nhóm trưng bày sản phẩm trước lớp;

– Các nhóm lần lượt báo cáo sản phẩm và trả lời các câu hỏi của GV và các
nhóm bạn.

– Đề xuất phương án cải tiến sản phẩm.

Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Kết thúc hoạt động, HS cần đạt được sản phẩm thiết kế tạo hiệu ứng chữ chạy khi thiết kế biển quảng cáo hoạt động được theo các tiêu chí đã đề ra và bài thuyết trình giới thiệu sản phẩm.

Cách thức tổ chức hoạt động:

– Tổ chức cho HS chuẩn bị và thuyết trình sản phẩm cùng lúc.

– GV yêu cầu HS của từng nhóm trình bày, phân tích kết quả thực hiện chương trình.

– GV và hội đồng GV tham gia sẽ đánh giá kết quả chương trình của các nhóm.

– GV nhận xét và công bố kết quả chấm sản phẩm.

– Giáo viên đặt câu hỏi cho bài báo cáo để làm rõ kiến thức liên qua đến thuật toán, khắc sâu kiến thức mới của chủ đề và các kiến thức liên quan.

– Khuyến khích các nhóm nêu câu hỏi cho nhóm khác.

– GV tổng kết chung về hoạt động của các nhóm; Hướng dẫn các nhóm cập nhật điểm học tập của nhóm. GV có thể nêu câu hỏi lấy thông tin phản hồi:

+ Các em đã học được những kiến thức và kỹ năng nào trong quá trình triển khai dự án này?

+ Điều gì làm em ấn tượng nhất/nhớ nhất khi triển khai dự án này?

– Giáo viên nêu các yêu cầu cho bài trình bày:

Nội dung cần trình bày: mô tả sản phẩm, các bước, điều kiện cụ thể trong từng bước để làm ra sản phẩm đó, nhứng thay đổi so với đề xuất ban đầu, lí do.

Thời lượng báo cáo: 3–5 phút.

Các nhóm nghe, đánh giá sản phẩm.

– Đại diện HS các nhóm báo cáo.

(video các nhóm quay có thể đưa lên mạng để các nhóm và GV xem trước, trong buổi học GV có thể phân tích, nhận xét một số video).

– Giáo viên tổ chức thảo luận các vấn đề các nhóm gặp phải trong quá trình thực hiện.

– Tổng kết kiến thức về: đặc điểm của vi sinh vật, các loại vi sinh vật được phân loại theo môi trường và kiểu dinh dưỡng, phân biệt quá trình hô hấp kị khí, hô hấp hiếu khi và lên men,  sản phẩm phân giải protein và cacbohidrat nhờ vi sinh vật, các các ứng dụng trong thực tiễn của các quá trình: phân giải protein, lên men etilic phân giải cacbohidrat, lên men lacic phân giải cacbohidrat.

– Tổng kết đánh giá điểm của các nhóm theo tiêu chí ban đầu (trình bày trong hoạt động 1).

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *