Chủ đề Stem: Tạo thiệp mời

Chủ đề Stem: Tạo thiệp mời

TÊN CHỦ ĐỀ: Tạo thiệp mời

(Số tiết: 10 tiết – Lớp 10)

MÔ TẢ CHỦ ĐỀ:

Với chủ đề này, HS sẽ thực hiện dự án thiết kế được các mẫu thiệp mời phù hợp với từng yêu cầu của người sử dụng

Để thực hiện đề tài HS cần học tập chiếm lĩnh kiến thức mới trong các bài học:

Bài 16: Định dạng văn bản

Bài 17: Một số chức năng khác

Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo

Bài tập và thực hành và các bài học thêm chương III

MỤC TIÊU:

Sau khi thực hiện xong chủ đề, học sinh có khả năng:

Kiến thức, kĩ năng:

Biết chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản, các khái niệm liên quan đến việc trình bày văn bản.

– Biết các đơn vị xử lý trong văn bản

– Biết các vấn đề liên quan đến soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt.

– Hiểu khái niệm và các thao tác định dạng ký tự, định dạng đoạn, trang văn bản

– Biết cách định dạng ký tự, đoạn và trang văn bản

– Biết sử dụng các chức năng soạn thảo văn bản

– Biết sử dụng hai công cụ thường được dùng trong các hệ soạn thảo văn bản là tìm kiếm và thay thế.

– Hiểu được ý nghĩa của chức năng tự động sửa lỗi trong Word.

– Biết lập danh sách các từ gõ tắt và sử dụng để tăng tốc độ gõ.

– Sử dụng được thao tác tìm kiếm, thay thế và gõ tắt trong soạn thảo văn bản

– Tạo bảng theo mẫu

– Sử dụng đúng các chức năng, công cụ soạn thảo phù hợp để căn lề, thụt đầu dòng, đánh số thứ tự, danh sách liệt kê

– Thuyết trình, phản biện và tranh biện về bản thiết kế và về sản phẩm.

b. Phát triển phẩm chất:

– Có thái độ tích cực, hợp tác trong làm việc nhóm.

– Yêu thích, say mê nghiên cứu khoa học.

Định hướng phát triển năng lực:

– Soạn thảo và định dạng được một văn bản trong thực tiễn.

– Soạn trình bày đẹp các văn bản phức tạp.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm để thống nhất bản thiết kế và phân công thực hiện từng phần nhiệm vụ cụ thể.

4. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

– Máy tính, máy chiếu, máy in

 

 

5. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

Hoạt động 1: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU THIẾT KẾ MẪU THIỆP MỜI

(1 tiết – 45 phút)

Mục đích:

HS hợp tác tham gia quan sát để trải nghiệm để nhận thức các chi tiết trong thiệp mời

Nội dung:

– GV cho học sinh sưu tầm các mẫu thiệp mời trên mạng,  giúp HS nhận diện và bước đầu phân tích cách làm 1 mẫu thiệp mời cụ thể. Các yêu cầu cần có trên 1 mẫu thiệp mời.

– Tổ chức HS phác thảo thiệp mời

– Từ thực hành trên, GV giao nhiệm vụ cho các nhóm HS thực hiện thiết kế mẫu thiệp mời.

– GV Thống nhất với HS về kế hoạch triển khai dự án và tiêu chí đánh giá sản phẩm của dự án.

Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Kết thúc hoạt động, HS cần đạt được các sản phẩm sau:

– Bản ghi chép tiêu chí sản phẩm dự án.

– Bảng mô tả nhiệm vụ của dự án và nhiệm vụ các thành viên; thời gian thực hiện dự án.

Cách thức tổ chức hoạt động:

Bước 1: Đặt  vấn đề, chuyển giao nhiệm vụ.

Yều cầu các em quan sát và nhận xét các chi tiết trên các tấm thiệp mời các em đã sưu tầm.

Bước 2: Phác thảo mẫu thiệp mười cơ bản trên giấy

– GV chia lớp thành 4 đến 6 nhóm.

– GV nêu mục đích yêu cầu: Vẽ phác thảo 1 mẫu thiệp mời mà nhóm mong muốn trên giấy

– GV Phát thiết bị và phiếu hướng dẫn thực hành cho các nhóm tự tiến hành.

Bước 3: Thống nhất việc thực hiện dự án “ Thiết kế thiệp mời” và đặt ra tiêu chí của sản phẩm.

Sản phẩm thiệp mời cần đạt được các tiêu chí đánh giá cụ thể như sau:

Phiếu số 1: Yêu cầu đối với sản phẩm Thiết kế thiệp mời

Yêu cầu
Có đầy đủ các thông tin của 1 thiệp mời thông dụng
Kích thước đảm bảo
Kết hợp màu sắc hài hòa
Thiết kế đảm bảo nổi bật được nội dung trong thiệp mời
Thiết kế độc đáo, sang trọng, tinh tế
Tổng điểm

– GV giới thiệu  công cụ và phát tài liệu, yêu cầu HS về nhà tự tìm hiểu.

Bước 4. GV thống nhất kế hoạch triển khai

Hoạt động chính Thời lượng
Hoạt động 1: Đặt vấn đề, giao nhiệm vụ dự án. 1 tiết
Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và chuẩn bị bản thiết kế sản phẩm để báo cáo. 2 tuần (HS tự học ở nhà theo nhóm, có hai tiết trên lớp để tổng kết và chữa bài tập).
Hoạt động 3: Báo cáo phương án thiết kế. 2 tiết
Hoạt động 4: Thiết kế sản phẩm 1 tuần (HS tự làm ở nhà theo nhóm).
Hoạt động 5: Giới thiệu sản phẩm. 1 tiết

Trong đó, GV nêu rõ nhiệm vụ ở nhà của hoạt động 2:

– Nghiên cứu kiến thức liên quan: Chương 3: Soạn thảo văn bản

– Vẽ bản thiết kế sản phẩm để báo cáo trong buổi học tuần tiếp.

– Các tiêu chí đánh giá bài trình bày, bản thiết kế sản phẩm được sử dụng theo Phiếu đánh giá số 2.

 

 

Phiếu đánh giá số 2: Đánh giá bài báo cáo và bản thiết kế sản phẩm

Tiêu chí Điểm tối đa Điểm đạt được
Bản vẽ rõ ràng, đúng mẫu thiệp mời 2
Bản thiết kế đẹp, sáng tạo, khả thi; 2
Gải thích được các nôi dung trên thiệp mời 4
Trình bày rõ ràng, logic, sinh động. 2
Tổng điểm 10  

GV cần nhấn mạnh: Khi báo cáo phương án thiết kế sản phẩm học sinh phải vận dụng kiến thức nền để giải thích. Vì vậy, tiêu chí này có trọng số điểm lớn nhất

 

Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức và đề xuất giải pháp
(HS làm việc 2 tiết ở lớp và ở nhà – 1 tuần)

Mục đích:

Để thực hiện được bản thiết kế sản phẩm hoàn chỉnh, HS phải nghiên cứu, tìm hiểu các kiến thức Chương 3 Soạn thảo văn bản.  Đồng thời, HS cần vận dụng được kiến thức đã học từ toán và công nghệ… để đưa ra bản vẽ mô tả và bản thiết kế sản phẩm phù hợp với nội dung kiến thức đã học.

Nội dung:

Học sinh tự học và làm việc nhóm thảo luận thống nhất các kiến thức có trong các bài học 16, 17, 18  SGK Tin học 10 và kiến thức liên quan, vận dụng làm bài tập và chữa bài tại lớp để làm sâu sắc kiến thức về cách soạn thảo 1 văn bản, làm thực hành, vẽ bản thiết kế sản phẩm thiệp mời

GV đôn đốc, hỗ trợ tài liệu, giải đáp thắc mắc cho các nhóm khi cần thiết.

Các bài học có nội dung chính như sau:

Bài 16. Định dạng văn bản

Định dạng kí tự: Xác định được các định dạng thích hợp với từng nội dung

– Đặc trưng của định dạng kí tự: Font chữ; cỡ chữ, màu chữ, kiểu chữ, vị trí tương đối của chữ so với dòng kẻ

Định dạng đoạn văn bản

– Đặc trung của định dạng đoạn văn bản:

Định dạng trang

Hoàn thành các bài thực hành tương ứng

Bài 17: Một số chức năng khác

– Định dạng kiểu danh sách

– Ngắt trang và đánh số trang

– In văn bản

Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo

– Tìm kiếm và thay thế

– Gõ tắt và sửa lỗi

– Bài thực hành tương ứng

Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Kết thúc hoạt động, HS cần đạt được các sản phẩm sau:

– Bài ghi của cá nhân về các kiến thức liên quan.

Sản phẩm các bài thực hành đơn giản

Bản vẽ mô tả và những dự kiến thiết kế sản phẩm

Cách thức tổ chức hoạt động:

– Các thành viên trong nhóm đọc bài 16, 17, 18, các bài tập và thực hành, các bài đọc thêm trong chương 3 Tin học 10.

– Tìm hiểu về cách thiết kế thiệp mời đơn giản (Tài liệu do GV chuẩn bị sẵn trong hồ sơ học tập).

– HS làm việc nhóm:

Báo cáo việc học kiến thức và trình bày việc giải bài tập tại lớp trong 2 tiết.

Chia sẻ với các thành viên khác trong nhóm về kiến thức đã tìm hiểu được. Ghi tóm tắt lại các kiến thức vào vở cá nhân.

Trình bày bản thiết kế trên giấy hoặc bài trình chiếu Powerpoint.

Chuẩn bị bài trình bày 2 bản thiết kế, giải thích các nội dung tương ứng trên thiệp mời

– GV đôn đốc các nhóm thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ nếu cần.

Thiết kế chi tiết sản phẩm thiệp mời ở trên máy tính

 

Hoạt động 3: TRÌNH BÀY VÀ BẢO VỆ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
(2 tiết – 45 phút)

Mục đích:

Học sinh trình bày được phương án thiết kế thiệp mời  và sử dụng các kiến thức nền để giải thích các nội dung và các phương án bố trí các nội dung

B. Nội dung:

– GV tổ chức cho HS từng nhóm trình bày phương án thiết kế của nhóm mình, đồng thời chỉ rõ phần kiến thức đã học được và áp dụng.

– GV tổ chức hoạt động thảo luận cho từng thiết kế: Các nhóm khác ghi chép vào bảng đánh giá được GV phát trước và GV nêu câu hỏi làm rõ, phản biện và góp ý cho bản thiết kế; nhóm trình bày trả lời câu hỏi, lập luận, bảo vệ quan điểm hoặc ghi nhận ý kiến góp ý phù hợp để hoàn thiện bản thiết kế.

– GV chuẩn hoá các kiến thức liên quan cho HS; yêu cầu HS ghi lại các kiến thức vào vở và chỉnh sửa phương án thiết kế (nếu có).

Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Kết thúc hoạt động, HS cần đạt được sản phẩm là bản thiết kế hoàn chỉnh cho việc thiết kế thiệp mời

Cách thức tổ chức hoạt động:

Bước 1: Lần lượt từng nhóm trình bày phương án thiết kế trong 10 phút. Các nhóm còn lại chú ý nghe.

Bước 2: GV tổ chức cho các nhóm còn lại nêu câu hỏi, nhận xét về phương án thiết kế của nhóm bạn; nhóm trình bày trả lời, bảo vệ, thu nhận góp ý, đưa ra sửa chữa
phù hợp.

Bước 3: GV nhận xét, tổng kết và chuẩn hoá các kiến thức liên quan, chốt lại các vấn đề cần chú ý, chỉnh sửa của các nhóm.

Bước 4: GV giao nhiệm vụ cho các nhóm về nhà triển khai trình bày sản phẩm theo bản thiết kế.

 

Hoạt động 4: THIẾT KÉ VÀ HOÀN THIỆN SẢN PHẨM

(HS làm việc ở nhà hoặc trên phòng tin học – 1 tuần )

Mục đích:

Các nhóm HS thực hành, thiết kế sản phẩm theo các yêu cầu đã chỉnh sửa của từng nhóm

Nội dung:

Học sinh làm việc theo nhóm trong thời gian 1 tuần để thiết kế thiệp mời, trao đổi với giáo viên khi gặp khó khăn.

Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Kết thúc hoạt động, HS cần đạt được sản phẩm là một mẫu thiệp mời đảm bảo các tiêu chí đề ra:  Phiếu đánh giá số 1.

Cách thức tổ chức hoạt động:

Bước 1. HS tìm kiếm các kiến thức, công cụ để hoàn thành thiệp mời

Bước 2. HS thiết kế sản phẩm theo mẫu thiết kế đã trình bày

Bước 3. Đánh giá sản phẩm (Phiếu đánh giá số 1)

Bước 4. HS hoàn thiện bảng ghi danh mục các bước thực hiện sản phẩm

Bước 5. HS hoàn thiện sản phẩm; chuẩn bị bài giới thiệu sản phẩm.

GV đôn đốc, hỗ trợ các nhóm trong quá trình hoàn thiện các sản phẩm.

 

 

Hoạt động 5: TRÌNH BÀY SẢN PHẨM “TẠO THIỆP MỜI”  VÀ THẢO LUẬN
(1 tiết – 45 phút)

Mục đích:

HS biết giới thiệu về sản phẩm đáp ứng được các tiêu chí đánh giá sản phẩm đã đặt ra; biết thuyết trình, giới thiệu được sản phẩm, đưa ra ý kiến nhận xét, phản biện, giải thích được bằng các kiến thức liên quan; Có ý thức về cải tiến, phát triển sản phẩm.

Nội dung:

– Các nhóm trưng bày sản phẩm trước lớp;

– Các nhóm lần lượt báo cáo sản phẩm và trả lời các câu hỏi của GV và các
nhóm bạn.

– Đề xuất phương án cải tiến sản phẩm.

Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh:

Kết thúc hoạt động, HS cần đạt được sản phẩm là một mẫu thiệp mời theo các tiêu chí đã đề ra và bài thuyết trình giới thiệu sản phẩm.

Cách thức tổ chức hoạt động:

– Tổ chức cho HS chuẩn bị và trưng bày sản phẩm cùng lúc.

– GV yêu cầu HS của từng nhóm trình bày, in minh họa mẫu sản phẩm

– GV và hội đồng GV tham gia sẽ bình chọn kiểu mẫu thiệp mời đẹp, tiện dụng.

– GV nhận xét và công bố kết quả chấm sản phẩm theo tiêu chí của Phiếu đánh giá số 1.

– Giáo viên đặt câu hỏi cho bài báo cáo để làm rõ các bược thực hiện để tạo ra sản phẩm, khắc sâu kiến thức mới của chủ đề và các kiến thức liên quan.

– Khuyến khích các nhóm nêu câu hỏi cho nhóm khác.

– GV tổng kết chung về hoạt động của các nhóm; Hướng dẫn các nhóm cập nhật điểm học tập của nhóm. GV có thể nêu câu hỏi lấy thông tin phản hồi:

+ Các em đã học được những kiến thức và kỹ năng nào trong quá trình triển khai dự án này?

+ Điều gì làm em ấn tượng nhất/nhớ nhất khi triển khai dự án này?

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *