Hướng dẫn tạo trò chơi cộng không quá 10 trong Scratch

Hướng dẫn tạo trò chơi cộng không quá 10 trong Scratch

Dự án của chúng ta có nội dung như sau: Khi người chơi nhấn nút khoảng cách trên bàn phím, cô giáo sẽ hỏi một câu hỏi về phép cộng toán học với những số tự nhiên không vượt quá 10, ví dụ như 2 + 5 = , các phép toán này được tạo ra một cách ngẫu nhiên, nhiệm vụ của người chơi là nhập vào câu trả lời. Nếu người chơi trả lời chính xác thì cô giáo sẽ thông báo “You answered right”, ngược lại cô thông báo “You answered wrong”.

Chúng ta cùng tiến hành xây dựng trò chơi nào.

Bước 1: Tạo hai biến số a, b

Các bạn hãy tạo hai biến số a, b để lưu hai số ngẫu nhiên trong phạm vi 10

Ta sẽ lập trình để khi người chơi nhấn phím khoảng cách thì hai biến số a và b sẽ nhận các giá trị ngẫu nhiên từ 1 đến 10 như sau:

Bước 2: Lập trình cho cô giáo nói ra phép cộng

Thêm dòng lệnh sau vào khối lệnh trên

Các bạn chú ý ở đây có 3 lệnh “join’ lồng nhau mới có thể cho ra câu nói “a + b =”

Bây giờ bạn chạy thử thì sẽ được kết quả như sau:

Mỗi lần bạn nhấn phím khoảng cách thì chương trình sẽ sinh ra một phép cộng ngẫu nhiên trong phạm vi 10.

Bước 3: Lập trình để kiểm tra xem người chơi trả lời đúng hay trả lời sai

Ta sẽ sử dụng câu lệnh “if … then .. else …” như sau:

Khi người dùng nhập câu trả lời thì nó sẽ được lưu vào biến “answer” chương trình sẽ so sánh nó với tổng a + b và cô giáo nói ra nhận xét “You answered right” hoặc “You answered wrong”

Vậy là chúng ta đã tạo xong trò chơi đơn giản với phép cộng rồi đó. Hãy cho các abn5 học sinh lớp 2 luyện tập với trò chơi này nào.

Nâng cấp trò chơi

Bạn hãy nâng cấp trò chơi trên theo một số gợi ý như sau:

  • Sau mỗi một câu trả lời trò chơi sẽ thống kê xem bạn đã trả lời được mấy câu hỏi, trong thời gian bao lâu và đạt được bao nhiêu điểm (giả sử mỗi câu trả lời đúng bạn được 10 điểm).
  • Các bạn cũng có thể nâng cấp trò chơi với phép cộng các số lớp hơn, hoặc thành trò chơi với phép trừ, hay phép nhân, phép chia.
  • Sáng tạo thêm các tình huống chẳng hạn có quà cho các bạn trả lời đúng nhiều câu liên tiếp chẳng hạn.
  • Hoặc xây dựng thành một ứng dụng cho phép người chơi chọn phép toán để luyện tập.

Các bạn hãy bắt tay vào dây dựng ứng dụng tính toán trên Scratch đi nào, su đó chia sẻ để các bạn khác cùng học hỏi. Chúc các bạn thành công

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *