Lập trình Scratch tính tổng S = 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + (-) N

Lập trình Scratch tính tổng S = 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + (-) N

Tiếp theo chúng ta hãy cùng Lập trình tính tổng S = 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + (-) N với N nhập vào từ bàn phím. Bài toán này phù hợp với các bạn học sinh lớp 6 hơn vì đa số là ra kết quả âm mà các bạn tiểu học thì chưa học số âm, tuy nhiên không sao cả bởi các bạn nhỏ lập trình cho máy tính chứ không phải tự tính.

Ý tưởng tính tổng S = 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + (-) N

Nếu là bài toán tính tổng các số tự nhiên liên tiếp thì đơn giản, nhưng vấn đề ở đây là dấu đan xen nhau cứ một phép cộng rồi lại đến một phép trừ.

Ta sẽ thêm vào tổng số 0 như sau: S = 0 + 1 – 2 + 3 – … chút nữa bạn sẽ hiểu tại sao lại thêm vào số 0 như vậy, nó không hề làm cho bài toán cho kết quả khác đi phải không các bạn.

Ta nhận thấy rằng nếu N chẵn thì sẽ làm phép tính – N còn nếu N lẻ thì sẽ làm phép tính + N.

Như vậy ta sẽ dùng kĩ thuật cộng gom tương tự như bài tính tổng của 50 số chẵn liên tiếp mà thôi chỉ có điều là dùng thêm câu lệnh kiểm tra tính chẵn lẻ của N.

Lập trình Scratch tính tổng S = 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + (-) N

Tạo hai biến:

  • Biến S: Chứa kết quả
  • Biến N: Cho chạy từ 0 đến giá trị nhập vào.
  • Ta tận dụng biến “trả lời” có sẵn trong  Scratch đi kèm theo lệnh hỏi và đợi để tiết kiệm được 1 biến nhớ

Chương trình như sau:

Điều kiện kết thúc vòng lặp ở đây là N > số người dùng nhập vào.

Ta sử dụng khối lệnh

để kiểm tra tính chẵn lẻ của N.

Bây giờ bạn hãy chạy thử đi

  • Nếu nhập số 0 thì tổng S = 0
  • Nếu nhập 1 thì S = 1
  • Nếu nhập 2 thì S = -1

Bạn thử cho N khởi động bằng 1 xem có gì thay đổi không nào! và suy nghĩ xem tại sao lại như vậy nhé.

Để  kiểm tra lại chương trình của bạn có chạy chính xác không các bạn nhớ kiểm tra với N lần lượt là 0, 1, 2, 3.

Kết quả khi nhập N = 100

Khi N =100 thì S  = – 50 Vậy tại sao trong hình trên N =101 nhỉ !!! bạn comment giải thích thử xem.

Phát triển bài toán

Để cho bài toán khó hơn bạn hãy thử lập trình tính A theo quy luật sau

A = 0 + 1 – 2 * 3 + 4 – 5 * 6  + … + (-,*) N

Với N nhập từ bàn phím xem sao.

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *