Lập trình tính tổng của 50 số chẵn liên tiếp biết số chẵn lớn nhất là 2020 trong Scratch

Lập trình tính tổng của 50 số chẵn liên tiếp biết số chẵn lớn nhất là 2020 trong Scratch

Mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn học sinh tiểu học lập trình Scratch tính toán trên các dãy số quy luật. Đầu tiên là bài tính tổng của 50 số chẵn liên tiếp biết số chẵn lớn nhất là 2020

Ý tưởng tính tổng 50 số chẵn liên tiếp

Nếu bài toán yêu cầu bạn tính tổng 50 số chẵn, biết số đầu tiên là 4 chẳng hạn thì ta sẽ tiến hành cộng dồn như sau: 4 + 6 + 8 + …. cho đến khi đủ 50 số thì thôi. 

Còn bài toán này lại cho ta biết số cuối cùng trong dãy vì vậy ta có thể làm ngược lại đó là tính: 2020 + 2018 + 2016 + … cho đến khi đủ 50 số thì dừng.

Ta nhận thấy

  • – 2 số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị vì thế nếu biết số trước thì sẽ tính được số sau.
  • – Ta cần tìm cách đếm xem số lượng các số đã cộng vào là bao nhiêu

Lập trình Scratch tính tổng của 50 số chẵn liên tiếp biết số chẵn lớn nhất là 2020

Chúng ta hãy khai báo và đặt lệnh khởi động cho các biến như sau:

Biến “Số cuối” để lưu số 2020 và biến này sẽ lưu các số chẵn trong chuỗi cần tính tổng

Biến “Đếm’ dùng để đếm xem có bao nhiêu số đã được cộng vào tổng

Biến “Tổng” để lưu kết quả tổng 50 số

 

Trong vòng lặp, sau mỗi lần cộng gom “số cuối” vào “Tổng” thì số cuối giảm đi 2 đơn vị và đếm tăng thêm 1.

Các bạn chú ý khi “đếm” = 50 thì chương trình dừng, bạn có thắc mắc vì sao Đếm 50 đã dừng rồi không, vậy là đã cộng vào 49 số  hay 50 số?

Đếm = 0 -> Cộng số thứ nhất vào

Đếm = 1 -> Cộng gom số thứ hai

Đếm = 49 -> Cộng gom số 50.

Vậy là đủ 50 số rồi, đếm = 50 thì vòng lặp dừng lại là hợp lý.

Chạy chương trình ta được Kết quả như sau:

Như vậy Tổng của 50 số chẵn liên tiếp biết số chẵn lớn nhất là 2020 là: 98 550.

Bạn hãy bổ sung để chương trình trên hoàn thiện hơn, chẳng hạn yêu cầu chú mèo nói ra kết quả.

Phát triển bài toán trên

Bạn có thể phát triển bài toán trên thành một số bài toán sau:

1) Cộng 100 số lẻ liên tiếp biết số lẽ cuối cùng là 2021.

2) Cộng 60 số chia hết cho 3 biết số cuối cùng là 9999.

3) Cho dãy số 100, 102, 104, … hỏi số thứ 60 của dãy là số nào.

Những bài toán trên bạn có thể thực hiện tương tự như bài toán cộng 50 số chẵn trên. Các bạn hãy bật Scratch lên thực hành ngay nào.

Related Post

One thought on “Lập trình tính tổng của 50 số chẵn liên tiếp biết số chẵn lớn nhất là 2020 trong Scratch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *